385615BED686DFAB9F2AED8C246FB620

Bút lông thư pháp đại tự

Bút lông thư pháp đại tự

150.000đ 175.000đ

Kích thước: 20 x10

Bút lông thư pháp đại tự

Bút lông thư pháp đại tự Xiong Hào

Loại bút tốt để viết các loại thư pháp cỡ đại tự. trong thư pháp thường dùng 3 loại bút, tiểu, trung, đại. Đại tự là khổ bút lớn dùng cho các nét to.

Kích Thuốc Đại: Chất liệu Gỗ, thích hợp cho khổ giấy A0-A1.

Dài: 19cm, đầu lông bút 10cm, ngang 7cm

Bút lông  Đại dùng cho các  giấy lớn, các câu liễng hoành phi lớn.

Sản phẩm của Lang Hao nhà sản xuất Đài Loan

Chất liệu lông sói trộn lông ngựa, bền và tốt.

Gía bán của sản phẩm là 1/cây.

 

 

Bút lông thư pháp đại tự Xiong Hào

Bút lông thư pháp đại tự Xiong Hào

Bút lông thư pháp đại tự 

Bút lông thư pháp đại tự gỗ

Bút lông thư pháp đại tự đẹp

Bút lông thư pháp đại tự và giá treo

Bút lông thư pháp đại tự và giá treo bút