Liễng giấy câu đối chúc tết chữ Xuân

Liễng giấy câu đối chúc tết chữ Xuân

100.000 đ

Kích thước: 27x79 cm

Câu đối chúc Xuân

Chất liệu: Giấy Mỹ Thuật + Thủy Mặc, Mai, Lan , Cúc, Trúc

Kích Thước: 27x 79 cm

một số mẫu minh họa