385615BED686DFAB9F2AED8C246FB620

Cách Học Viết Chữ Thư Pháp Nhanh

Cách Học Viết Chữ Thư Pháp Nhanh

01/01/2021

Cách Viết Chữ Thư Pháp Nhanh

Chào các bạn, thư pháp Việt là một bộ môn nghệ thuật viết chữ đẹp, để viết được thư pháp chúng ta phải tập luyện hằng ngày và phải tập viết đúng phương pháp .

Để viết chữ thư pháp chúng ta phải có dụng cụ viết thư pháp hay còn gọi là bộ văn phòng tứ bảo: văn phòng tứ bảo là bộ bút để học tư pháp bao gồm bốn dụng cụ chính, thứ nhất là bút lông, mực tàu, giấy và nghiên mực, bút lông là chính để tập, mực tàu dùng để đổ ra nghiên và viết trên giấy viết thư pháp hay còn gọi là viết chữ thư pháp, viết thư pháp thì có bao gồm viết thư pháp chữ Việt và viết thư pháp chữ hán.

Cách học viết thư pháp nhanh khi mới học

Thư pháp chữ việt rất khó, để viết được thư pháp chữ Việt chúng ta phải tập luyện hằng ngày nếu chúng ta chỉ cần viết đơn giản những chữ ngắn thì chúng ta có thể tự tập theo nét chữ có sẵn của các nhà thư pháp đã viết, tuy nhiên phương pháp này là phương pháp ngắn và không được học bài bản, mà chỉ như đồ theo, loại này bạn viết theo cách đồ nét.,  cách đơn giản để bạn tạo nét, như viết thư pháp trang trí hay minh họa.

 Nếu chúng ta muốn học viết Chữ thư pháp bài bản thì chúng ta phải tập luyện theo một nét chữ cái mẫu chữ thư pháp, có các nhà thư pháp đi trước, theo kinh nghiệm của tôi thì chúng ta tập thêm một phương pháp là chữ cái abc, những chữ mẫu đã được các thư pháp ra viết sẵn sau khi tập luyện các nét cơ bản như nét., hỏi, ngã nét đậm nét nhạt, sau đó chúng ta vẫn phải tập thêm các nét thư pháp khác và ráp lại và là một quá trình lâu dài cho nên bạn phải kiên nhẫn tập từng nét từng nét hằng ngày và bạn có thể tập cách viết chữ có nhiều người sau khi tổng hợp được nét chữ bạn có thể tự sáng tạo riêng cho mình.

Học kiên trì luyện thư pháp lâu dài

 Viết chữ thư pháp không phải một sớm một chiều mà đẹp được đó là học cả một đời một thời gian dài rèn luyện.

 Hiện có nhiều người viết chữ thư pháp bằng bút chì, bút mực bút bi, tuy nhiên đó là những cách viết không đúng, bạn phải tập bằng bút lông và mực tàu thì mới đúng cách viết chữ thư pháp, nếu bạn muốn tìm hiểu sâu về nghệ thuật này bạn phải tìm hiểu về bút lông và và mực tàu, bạn nghiên cứu cách viết thư pháp của nhiều người đã đi trước để tập ra nét đẹp nhất mà bạn thích.

Sai làm cần tránh khi viết thư pháp

Tuy nhiên những sai lầm người mới học thư pháp và viết thư pháp hay mắc phải theo kinh nghiệm của tôi hướng dẫn thì bạn không nên đốt cháy giai đoạn, khi mới viết chữ thư pháp những nét cơ bản ban đầu chưa chuẩn, cách viết thư pháp như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến nét chữ sau này, một nét chữ không đúng thư pháp một nét chữ không đúng nghệ thuật sẽ theo bạn khó khắc phục sau này, người viết thư pháp đẹp phải kiên trì lúc tập luyện ban đầu sau khi bạn viết đẹp bạn có thể viết chữ thư pháp trên giấy viết thư pháp trên mành chúc, viết thư pháp trên vải, viết thư pháp trên gỗ, viết thư pháp trên đá, và bạn có thể Khác nhau nếu bạn cần tìm hiểu về viết thư pháp và bút lông học thư pháp bạn hãy xem chi tiết.

 

 

Bài viết khác