385615BED686DFAB9F2AED8C246FB620

Bút thư pháp đại tự pro

Bút thư pháp đại tự pro

250.000đ 270.000đ

Kích thước: 25CM

Bút viết thư pháp đại tư chuyên dụng 

Tên bút: Lông Sói Xiong Hào

Chiều dài của bút 16 cm, tròn đầu bút 2,3cm, xuất bút rộng 7.1 cm

Sử dụng để viết thư pháp, thư họa, thủy mặc. 

Kích thước bút có thể viết được giấy từ A0-A1

Với chiều dài của ngọn bút 1,5cm, có nét nhọn, rất thích hợp với loại nét thảo, nét sắc trong thư họa.Đặc biệt nét tiểu rất đẹp

Sản phẩm bao gồm:

Chất liệu: lông sói, pha hỗn hợp 

 

Bút Lông Sói Xiong Hào

Tên bút: Lông Sói Xiong Hào

Tên bút: Lông Sói Xiong Hào

Cách sử dụng bút lông:

Dùng bút lông nhúng vào nước, 3-5 phút, dùng giấy khô mềm lau sạch nước và vuốt đầu bút nhọn thẳng.

Khi viêt xong, rửa bút, dùng giấy khô mềm lau sạch nước và vuốt bút nhọn thẳng để bút được lâu dài treo lên giá treo bút để bút luôn hướng xuống mặt đất.