385615BED686DFAB9F2AED8C246FB620

Thư Pháp Thầy Cô

Thư Pháp Thầy Cô

750.000đ 750.000đ

Kích thước: 40x70cm

Tổng hợp câu thư pháp Thầy Cô.

1. Ý Nghĩa Của Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Ngày nhà giáo Việt Nam vào ngày 20 tháng 11. Là ngày được gọi là tri ân các thầy cô giáo đã có công dạy dỗ học sinh, sinh viên trong ngành giáo dục. 

Có câu "không thầy đố mày làm nên". Vì vậy, cho nên mỗi chúng ta có thành công như thế nào thì cũng phải có người dạy dỗ và hướng hướng dẫn chúng ta. 

Chính vì vậy, Ngày Nhà giáo Việt Nam được xem là ngày truyền thống của người Việt Nam để chúng ta nhớ ôm và công lao dạy dỗ của thầy cô giáo. 

Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay. Truyền thống ấy thể hiện rõ nét nhất trong ngày 20 -11 hằng năm - là ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Tình cảm thầy trò thân thiết,...

2. Top 10 Câu thư pháp về thầy về cô

Tranh chữ thư pháp về Thầy Cô

1. Tạ ơn thầy đã dẫn em vào rừng trí thức.

    Cảm nghĩa cô đã dắt trò tới biển Yêu Thương.

2. Mai đây trên bước đường dài.

   Công thành danh toại nhớ hoài ơn cô.

3. Thời gian dẫu bạc mái đầu

   Tim trò vẫn tạc đậm câu ơn thầy.

4. Phượng hồng vang vẳng tiếng ve

   Hành trình vạn nẻo vẫn nghe lời thầy 

5. Dù cho tung cánh muôn phương

Ơn Thầy nghĩa bạn tình trường không phai.

6. Dòng sông sâu con sào dài đo được

Lòng người đưa đò ai biết được sự bao la.

7. Lời Cô giảng dạy khuyên răn

   Là hành trang của tháng năm vào đời.

8. Ơn Thầy vời vợi non cao

Học trò khắc cốt tri ơn suốt đời.

9. Bụi thời gian không làm mờ trang sách

Chỉ mái tóc thầy vắt điểm hoa tiêu.

10. Dẫu mai đi trọn phương trời

Những lời thầy dạy đời đời khắc ghi.

Tranh thư pháp Ân Sư