385615BED686DFAB9F2AED8C246FB620

Thư Pháp chữ Tâm

Thư Pháp chữ Tâm

650.000đ 700.000đ

Kích thước: 40x60cm

chữ Tâm Thư Pháp khung Kính 40 x60 cm

Khung Hàn Quốc chữ Tâm, bo viền kính.

Tranh thư pháp chữ “Tâm” thường được sử dụng để hướng con người đến cái thiện, tu thân, sống tích cực và làm nhiều điều tốt lành. Chữ “Tâm” mang ý nghĩa về cuộc sống đạo đức, biết tuân thủ điều đúng đắn theo đạo lý nhân văn1. Với ý nghĩa sâu sắc như vậy, tranh thư pháp chữ “Tâm” trở thành món quà ý nghĩa gợi nhắc nhau luôn giữ vững cái “Tâm” trong sáng

chữ Tâm thư pháp khung kính.

Chữ “Tâm” trong tiếng Hán là 心 /xīn/ và có nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong mỗi trường phái, mỗi tôn giáo, mỗi khía cạnh, chữ “Tâm” lại được hiểu theo một nghĩa riêng. Tuy nhiên, khi quy tụ chung lại, chữ “Tâm” thể hiện lòng dạ, lương tâm của con người. Mọi hành động của con người đều có xuất phát điểm từ tâm. Nếu tâm thiện thì suy nghĩ, hành động cũng theo hướng tích cực, đúng đạo lý. Tâm không thiện, thì dễ sinh ra hành động, suy nghĩ chứa nhiều tà ý, điều xấu xa, tội lỗi.

Tranh thư pháp chữ “Tâm” không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một thông điệp mạnh mẽ, nhắc nhở mỗi người về việc giữ gìn và nuôi dưỡng tâm hồn mình trong sáng và hướng thiện.

chữ tâm thư pháp trang trí phòng khách