385615BED686DFAB9F2AED8C246FB620

Thư Pháp Chữ Phúc

Thư Pháp Chữ Phúc

850.000 đ

Tên SP: Chữ Phúc

Kích Thước:  40x80cm

Chất Liệu: khung Hàn Quốc, giấy mỹ thuật, bo viền

Sản phẩm mới 100%

 

Nội Dung:

"Phúc dâng tràn vạn nẻo
Lộc thơm ngát cửa nhà"