385615BED686DFAB9F2AED8C246FB620

ấn triện tam bảo tặng mẫu thiết kế font triện

ấn triện tam bảo tặng mẫu thiết kế font triện

23/08/2021

Các loại ấn triện nhà chùa
Tam bảo ấn dùng trong các trường hợp như: Lễ kỳ tiêu tai, Kỳ phước, chúc mừng, độ vong, pháp hội, khánh tiết,… và được dùng để đóng trong công văn sớ điệp. Do vì muốn nương nhờ công đức tam bảo chứng minh hộ trì, mà âm siêu dương thới, những Phật sự được hanh thông, thành tựu như ý.

 1. Ấn Tam Bảo 
Tam bảo ấn dùng trong các trường hợp như: Lễ kỳ tiêu tai, Kỳ phước, chúc mừng, độ vong, pháp hội, khánh tiết,… và được dùng để đóng trong công văn sớ điệp. Do vì muốn nương nhờ công đức tam bảo chứng minh hộ trì, mà âm siêu dương thới, những Phật sự được hanh thông, thành tựu như ý.

2 Ấn Ngọc Hoàng
Loại ấn này tượng trưng cho uy quyền và thần thông của ngọc hoàng đại đế. Loại ấn này cũng là ấn rất quan trọng trong Huyền Môn Đạo Giáo, dùng trong việc thâu binh quỷ, làm sắc lệnh phù, tựu chung là ấn của vị vua cao nhất trong hệ tiên chúng của Đạo Giáo

3 Ấn Liên Hoa
Ấn đại diện cho thiền lưu, hoặc đạo lưu, thường đóng trên các điệp tại chữ thần đệ tử.

4 Ấn Trần Triều:
Ấn trần triều thường được triện trong sớ nhà Trần.

5 Ấn Tứ Phủ
Ấn được dùng trong sớ tứ phủ.

6 Ấn tam phủ
Ấn được dùng trong sớ tam phủ.

7 Ấn Bát Quái
Ấn thường được dùng trong các phù trấn trạch.

8 Ấn trừ tà trị bệnh
Ấn được dùng để trừ tà, thường dùng trong phù.

9 Ấn ngũ hổ.
Ấn ngũ hổ thường được dùng trong trấn trạch, trấn đàn

10 Ấn Bản Mệnh
Ấn tuổi Đinh Mão,( Ấn này chỉ là ví dụ, người hành pháp tuổi nào thì nên khắc ấn tuổi đó ) Ấn thuộc sách Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn.

Khắc ấn triện vui lòng liên hệ: zalo: 0903366318

Bài viết khác